Hotelové riešienia

Ponúkame kompletné sieťové riešenie pre Vaše ubytovacie zariadenie.

  • Návrh optimálnej aplikácie pre Vaše ubytovacie zariadenie
  • Prepojenie s Vašim PMS ( Micros Fidelio, Spectrum MKII, Marriott )
  • Autentifikácia uživateľov podľa mena a hesla, alebo podľa izby 
  • Centálna správa bezdrôtových prístupových bodov
  • HotSpot riešenia
  • dotykové obrazovky
  • a mnoho iného.

Autentifikácia podľa mena a hesla:

Autentifikácia pomocou PMS: