Kontakt

MMJ Invest s.r.o.

MMJ Invest s.r.o

Farská 588/2
976 68 Heľpa

e-mail: info@mmj-invest.sk

IČO: 36 764 361
IČ pre DPH: SK2022369250
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK65 1100 0000 0026 2505 4753
SWIFT: TATRSKBX
Zapísaná na Okresnom Súde  Banská Bystrica
oddiel:Sro, vložka číslo: 12931/S
Výpis z obchodného registra : http://orsr.sk/vypis.asp?ID=95452&SID=3&P=0

Všeobecný kontakt:

mail: predaj@mmj-invest.sk
telefón: 0908200375 

Fakturácia: invoices@mmj-invest.sk


Kontaktné osoby:


Miroslav Lilko
tel.: 00421 - 908-797177
e-mail: lilko@mmj-invest.sk
Bratislava, Západné Slovensko
 
 


Jozef Kukuľa  
tel.: 00421 - 907-602516 
e-mail: kukula@mmj-invest.sk
Stredné a Východné Slovensko
Kontaktá osoba pre GDPR