Prístup k sieti internet

Spoločnosť MMJ Invest s.r.o. poskytuje prístup k sieti internet len pre podniky ako doplnkovú službu.

V prípade záujmu o internetové služby kontaktuje spoločnosti

WifiTech s.r.o na stránke www.olim.sk
Flexicomm s.r.o na stránke www.flexicomm.skĊ
Miroslav Lilko,
28. 10. 2017, 5:40