Hotelové riešienia

Ponúkame kompletné sieťové riešenie pre Vaše ubytovacie zariadenie.

  • Návrh optimálnej aplikácie pre Vaše ubytovacie zariadenie

  • Prepojenie s Vašim PMS ( Micros Fidelio, Spectrum MKII, Marriott )

  • Autentifikácia uživateľov podľa mena a hesla, alebo podľa izby

  • Centálna správa bezdrôtových prístupových bodov

  • HotSpot riešenia

  • dotykové obrazovky

  • a mnoho iného.

Autentifikácia podľa mena a hesla:

Autentifikácia pomocou PMS: