Kontakt

MMJ Invest s.r.o.

Farská 588/2

976 68 Heľpa

e-mail: info@mmj-invest.sk

IČO: 36 764 361

IČ pre DPH: SK2022369250

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

IBAN: SK65 1100 0000 0026 2505 4753

SWIFT: TATRSKBX

Zapísaná na Okresnom Súde Banská Bystrica

oddiel:Sro, vložka číslo: 12931/S

Výpis z obchodného registra : http://orsr.sk/vypis.asp?ID=95452&SID=3&P=0

Všeobecný kontakt:

mail: predaj@mmj-invest.sk

telefón: 0908200375

Fakturácia: invoices@mmj-invest.sk

Kontaktné osoby:

Jozef Kukuľa

tel.: 00421 - 907-602516

e-mail: kukula@mmj-invest.sk

Kontaktá osoba pre GDPR