Referencie

  • DIAGO s.f.

  • Datalan a.s

  • PosAm, spol. s r. o.

  • DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

  • VNET a.s.

  • Hotel Partizán - Tále

  • AMA Elektronik v.o.s

  • TTA Telekomunikačna technika, alarmy s.r.o

  • MARSANN IT, s.r.o

  • EL Servis

  • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Brezno

  • a iné ....