Prístup k sieti internet

Spoločnosť MMJ Invest s.r.o. poskytuje prístup k sieti internet len pre podniky ako doplnkovú službu.

V prípade záujmu o internetové služby kontaktuje spoločnosti

WifiTech s.r.o na stránke www.olim.sk

Flexicomm s.r.o na stránke www.flexicomm.sk

Reklamačný poriadok

Všeobecné zmluvné podmienky